Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah cara untuk mencari 'Deals' pada Aplikasi CIMB OCTO?

Tekan ‘More > Services > Deals’.

 

Anda juga boleh mengakses ‘Deals’ dengan cepat dari ‘Quick Menu’. Anda boleh menetapkan ‘Quick Menu’ sendiri dengan langkah-langkah berikut:

  1. Leret ke bawah pada ‘Homescreen’
  2. Tekan pada ‘Manage Homescreen’
  3. Pergi ke bahagian ‘Available Features’ di bawah ‘Customise Menu’
  4. Tekan pada ikon ‘+’ di sebelah ‘Deals' > 'Done'