Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah dokumen sokongan yang perlu saya sediakan untuk membuat pembayaran Barangan dan Perkhidmatan di CIMB?

Dokumen sokongan yang diperlukan untuk pembayaran barangan dan perkhidmatan adalah mana-mana yang berikut tetapi tidak terhad kepada; Invois, bil muatan, pesanan belian, pesanan penghantaran, kontrak bekalan, perjanjian perkhidmatan /penyewaan / sewa, nasihat pembayaran dan lain-lain.