Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah butiran rujukan penerima dan dokumen sokongan yang diperlukan untuk kelulusan pemindahan telegrafik luar negara?

Pelanggan dan Bank hendaklah mematuhi keperluan Kawal Selia apabila memulakan pembayaran pemindahan telegrafik luar negara (contohnya: Peraturan Foreign Exchange Notices, Rangka Kerja Penguatkuasaan Pelaporan Statistik dan lain-lain) dan dokumen-dokumen sokongan berikut diperlukan untuk memproses pembayaran pemindahan telegrafik luar negara.

Untuk pembayaran mata wang asing, berikut adalah beberapa dokumen sokongan yang diperlukan:

Tujuan Pembayaran  Contoh dokumen untuk menyokong transaksi (tidak lengkap) Butiran Rujukan Penerima
Antara keluarga terdekat (ibu/bapa, suami/interi, anak dan adik-beradik sahaja) Sijil perkahwinan, sijil kelahiran, kad pengenalan, pasport Tiada
Pendidikan di luar negara

Untuk entiti penajaan: Surat anugerah / biasiswa / penajaan, surat tawaran oleh sekolah / kolej / universiti luar negara untuk pelajar tajaan, invois untuk tuisyen / penginapan / yuran lain

No ID Pelajar

Untuk individu: Surat tawaran oleh sekolah / kolej / universiti luar negara
Untuk pelajar, kad / pas / ID pelajar yang sah, invois untuk tuisyen / penginapan / yuran lain, surat yang menunjukkan anggaran yuran dan/atau perbelanjaan sara hidup untuk satu tahun akademik
Pekerjaan di luar negara Antara Pemastautin – Surat Tawaran Majikan atau Surat daripada majikan yang mengesahkan pekerjaan,  Kakitangan, Permit Kerja Kakitangan, dan sebagainya. No ID Pekerja
Barangan dan perkhidmatan Invois, bil muatan, pesanan pembelian, pesanan penghantaran, kontrak bekalan, perjanjian perkhidmatan / penyewaan / sewa, nasihat pembayaran No Invois
Bayaran balik pinjaman Surat tawaran atau perjanjian pinjaman, jadual pembayaran balik pinjaman, nota janji hutang Tiada
Aset Ringgit, termasuk sebarang pendapatan dan keuntungan yang perlu dibayar Perjanjian jual beli, resit pembelian atau penjualan, perjanjian penyewaan / sewa, notis pembayaran dividen Tiada
Pembayaran sebarang instrumen keselamatan atau kewangan (konvensional dan Islam), pembayaran transaksi murabahah komoditi melalui pembekal perkhidmatan perdagangan komoditi pemastautin, pembayaran derivatif yang akan dijalankan dengan broker niaga  pemastautin. Surat pembukaan akaun, nota kontrak dengan tarikh akhir, invois broker pemastautin kepada pembeli / pelanggan Tiada