Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah saya boleh membuat pembayaran untuk Perniagaan atau berkaitan dengan Perdagangan di CIMB?

Pembayaran untuk Perniagaan atau yang berkaitan dengan Perdagangan boleh dibuat dalam talian melalui Saluran peyampaiaan perniagaan CIMB atau di mana-mana cawangan CIMB Bank di seluruh negara. Untuk sebarang pertanyaan, sila lawati mana-mana cawangan CIMB Bank.