Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bilakah dan bagaimana saya boleh mendapatkan bayaran balik saya setelah berjaya membatalkan pesanan?

Anda akan dibayar balik dalam masa 3 hingga 5 hari bekerja selepas tarikh pembatalan dan ia akan dikreditkan ke dalam akaun yang digunakan semasa menempatkan pesanan.