Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah saya memasukkan aksara khas dan aksara huruf besar?

Sila gunakan panduan di bawah:

 

Aksara huruf besar contoh A, B, C

 

Menggunakan Papan Kekunci PC

Menggunakan iPhone

Menggunakan Telefon Android

Aksara istimewa contoh @, #, $,%

 

Menggunakan Papan Kekunci PC

Menggunakan iPhone

Menggunakan Telefon Android