Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Mengapa saya tidak dapat melakukan penebusan untuk dana unit amanah yang telah dibeli?

Ia disebabkan oleh salah satu daripada sebab berikut:

 

  • Anda tidak mempunyai pegangan dana seperti itu lagi

  • Dana ini tidak terbuka untuk sebarang penebusan pada masa ini contohnya semasa Tempoh Tawaran Awal (IOP)