Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Siapakah yang boleh melabur secara online?

Pengguna CIMB Clicks sedia ada (individu; pemastautin & bukan pemastautin) yang mempunyai Akaun Unit Amanah sedia ada dengan CIMB Bank boleh melabur Unit Amanah secara online. Bagi pemegang akaun bersama, hanya pemegang akaun utama yang dibenarkan untuk melaksanakan transaksi Unit Amanah Online.