Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah jumlah minimum dan maksimum untuk transaksi dana saya (pembelian/penebusan/pertukaran)?

Ia bergantung kepada dasar dana dana tertentu. Sila rujuk kepada Prospektus Dana yang berkaitan untuk maklumat lanjut.