Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah saya memilih untuk mendapatkan keuntungan daripada Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) saya dibayar ke akaun CASA atau ditambah semula kepada amaun Prinsipal saya? Bagaimana?

Untuk TIA-i yang diletakkan melalui CIMB Clicks, anda hanya boleh mengemas kini mod pembayaran keuntungan anda melalui laman web CIMB Clicks. Jika anda melakukan penempatan TIA-i di Cawangan, anda perlu melawat mana-mana cawangan CIMB untuk mengemas kini mod pembayaran keuntungan anda.

 

Untuk mengemas kini TIA-i anda melalui laman web CIMB Clicks, ikuti langkah berikut:

Langkah 1: Log masuk ke laman web CIMB Clicks

Langkah 2: Pilih ‘My Accounts’ di menu sisi > leret ke akaun TIA-i > tekan ellipses (tiga titik) > pilih ‘Update FD/FRIA-i/TIA-i

 

Jika anda ingin menukar mod pembayaran keuntungan anda dengan mengkreditkan ke akaun CASA dan bukannya menambah prinsipal, ini hanya boleh dilakukan untuk penempatan TIA-i yang dibuat pada kadar asas sahaja. Keuntungan untuk penempatan TIA-i yang dibuat pada kadar istimewa hanya boleh dibayar balik kepada CASA/CASA-i yang dipilih.