Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa itu Borang Penilaian Kesesuaian & Pengesahan (ISAF)?

ISAF berfungsi sebagai alat panduan untuk memilih produk pelaburan yang sesuai dengan objektif pelaburan, risiko dan toleransi, profil kewangan dan pengalaman pelaburan anda. Maklumat yang anda berikan melalui jawapan kepada penilaian ISAF akan menjadi asas bagi Bank untuk mengesyorkan produk pelaburan yang sesuai mengikut keperluan anda.

 

Anda perlu bersetuju dengan ISAF sebelum boleh meneruskan dengan Penempatan TIA-i. Ini adalah untuk memastikan anda memahami ciri dan risiko produk yang telah anda pilih dan bersetuju untuk meneruskan penempatan.