Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah kriteria yang perlu saya penuhi untuk membuat penempatan Akaun Pelaburan Berjangka-i (akaun TIA-i) melalui laman web CIMB Clicks?

Untuk membuat penempatan TIA-i di laman web CIMB Clicks, anda mesti:

a. Seorang Pemegang MyKad,

b. Seorang pemegang akaun deposit CIMB, dan

c. Seorang pengguna CIMB Clicks berdaftar atau Pemegang Kad Debit.

 

Pelanggan yang merupakan pemegang pasport dan/atau bukan pemastautin perlu ke cawangan untuk melaksanakan penempatan dan pengeluaran TIA-i.