Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah cara untuk saya membuat penempatan Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) melalui laman web CIMB Clicks?

Langkah 1: Log masuk ke laman web CIMB Clicks (ciri ini tidak tersedia pada Aplikasi CIMB Clicks atau Aplikasi CIMB OCTO)

Langkah 2: Pilih ‘Apply & Invest’ di menu sisi > ‘Term Investment Account-i’ > tekan ‘Placement

ATAU

Pilih ‘My Accounts’ di menu sisi > ‘Deposits/Investment Account-i’ > tekan ‘Place New TIA-i