Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang berlaku sekiranya saya memasukkan TAC yang salah?

Anda boleh meminta TAC baru melalui SMS/Messenger (sehingga 5 kali) untuk meneruskan transaksi anda. Atas sebab keselamatan, TAC anda akan dinyahaktifkan selepas 5 percubaan. Sila hubungi Pusat Hubungan Pengguna di +603 6204 7788 (tempatan & luar negara) untuk mengaktifkan semula permintaan TAC anda.