Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya memberikan telefon lama saya (dengan SecureTACᵀᴹ diaktifkan) kepada rakan, apa yang akan berlaku?

Rakan anda tidak akan dapat mengaktifkan SecureTACᵀᴹ jika dia juga pengguna CIMB Clicks. Sila nyahdaftarkan peranti untuk SecureTACᵀᴹ sebelum memindahkan telefon yang digunakan kepada orang lain.