Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Masih bolehkah saya menggunakan TAC yang diterima setelah pemasa di halaman mencapai sifar?

Ya, anda masih boleh menggunakan TAC yang diterima selagi ia belum tamat tempoh (seperti yang ditunjukkan dalam pemberitahuan SMS/ SecureTACᵀᴹ). Pemasa di halaman menunjukkan bila anda boleh meminta TAC baru.