Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa had transaksi harian untuk transaksi wang Tabung Haji melalui CIMB Clicks?

 

Jenis transaksi

Had Transaksi Harian

Dari akaun CIMB ke akaun Tabung Haji anda

Had gabungan RM10,000 sehari

Dari akaun CIMB anda ke akaun Tabung Haji lain/pihak ketiga

Dari akaun Tabung Haji ke akaun CIMB anda

RM10,000 sehari