Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah saya boleh mengeluarkan, menukar atau menutup akaun PRS saya melalui CIMB Clicks?

Tidak, anda perlu mengunjungi Perunding Kewangan Peribadi anda atau Pengurus Perhubungan berdedikasi di cawangan CIMB Bank atau CIMB Islamic terdekat anda untuk sebarang penukaran, pengeluaran atau penutupan akaun PRS.