Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah yuran yang dikenakan oleh PPA? Apakah itu PPA?

  • Yuran pembukaan akaun PPA: RM10 yang dicaj sekali sahaja dikecualikan
  • Yuran tahunan PPA: RM8 dicaj setiap tahun (tidak perlu dibayar pada tahun akaun dibuka dan pada tahun tiada caruman)
  • Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA: 8.00% hukuman cukai ke atas jumlah yang dikeluarkan (sebelum umur 55 tahun)Yuran pentadbiran PPA tahunan (terakru setiap hari berdasarkan NAV dana dan dibayar setiap bulan): 0.04% daripada NAV dana

 

Pentadbir Pencen Swasta ('PPA') dikawal selia oleh SC. PPA bertujuan untuk menggalakkan kecekapan dan kemudahan kepada ahli PRS melalui fungsinya.