Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah yuran yang dikenakan oleh PPA? Apakah itu PPA?

  • Yuran pembukaan akaun PPA: RM10
  • Yuran tahunan PPA: RM8 (Dikecualikan, berkuatkuasa daripada 1 Jan 2021 sehingga diberitahu kelak)
  • Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA: 8.00% hukuman cukai ke atas jumlah yang dikeluarkan (sebelum umur 55 tahun)Yuran pentadbiran PPA tahunan (terakru setiap hari berdasarkan NAV dana dan dibayar setiap bulan): 0.04% daripada NAV dana

 

Pentadbir Pencen Swasta ('PPA') dikawal selia oleh SC. PPA bertujuan untuk menggalakkan kecekapan dan kemudahan kepada ahli PRS melalui fungsinya.