Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yuran dan caj?

  • Caj jualan: Sehingga 3% daripada Nilai Aset Bersih ('NAV')
  • Yuran pengurusan tahunan: Berjulat dari 1.40% hingga 1.50% setahun NAV
  • Yuran pemegang amanah tahunan: Sehingga 0.04% daripada NAV setahun