Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya telah meminta produk yang salah. Bolehkah saya membatalkan transaksi?

Jika anda meminta produk yang salah dan mengesahkan pembelian apabila diminta, transaksi tidak boleh dibatalkan. Jumlah akan didebitkan dari akaun deposit anda.