Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah had transaksi harian bagi pembayaran bil melalui Kad Kredit?

Bagi pelanggan CIMB Preferred, had harian anda adalah RM60,000. Bagi pelanggan lain, had harian anda ialah RM50,000.