Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah had transaksi harian sebanyak RM60,000 (untuk Pelanggan CIMB Preferred) atau RM30,000 (untuk pelanggan lain) dikongsi antara akaun semasa atau simpanan CIMB Bank/Islamic saya dan had Kad Kredit saya?

Tidak, had TIDAK dikongsi. Had Pembayaran Bil daripada Kad Kredit adalah berdasarkan had kredit yang ada ATAU sehingga had transaksi harian, yang mana lebih rendah