Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya telah memasukkan butiran saya dan memperoleh status permohonan saya. Tetapi saya tidak pasti maksudnya. Bagaimana saya boleh mengetahui?

Lihat jadual di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis status:

Status Definisi
Pemprosesan Belum Selesai

Permohonan Pinjaman Pembiayaan Hartanah anda sedang menunggu persetujuan Bank

Diluluskan Permohonan Pinjaman Pembiayaan Hartanah anda telah diluluskan
Diterima Pelanggan
Anda telah menerima tawaran Pinjaman Pembiayaan Hartanah
Dokumentasi Pinjaman Belum Selesai Pinjaman Pembiayaan Hartanah anda sedang menunggu dokumentasi pinjaman
Pengeluaran Belum Selesai Pinjaman Pembiayaan Hartanah anda sedia untuk pengeluaran
Dikeluarkan Sebahagiannya Pinjaman pembiayaan hartanah anda telah dikeluarkan sebahagiannya
 Pemprosesan Rayuan Belum Selesai
Rayuan pinjaman pembiayaan hartanah anda sedang menunggu persetujuan Bank
Dibatalkan Pelanggan Permohonan pinjaman pembiayaan hartanah anda telah dibatalkan atas permintaan anda
Ditolak Pelanggan Anda telah menolak tawaran pinjaman pembiayaan hartanah
Rayuan Ditolak Rayuan pinjaman pembiayaan hartanah anda ditolak
Ditolak Pinjaman permohonan pembiayaan hartanah anda telah ditolak
Pengeluaran Permohonan pinjaman pembiayaan hartanah anda telah ditarik balik
Dikeluarkan sepenuhnya Pinjaman pembiayaan hartanah anda telah dikeluarkan sepenuhnya
Ditolak Permohonan pinjaman pembiayaan hartanah anda telah ditolak