Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah had minimum dan maksimum untuk dagangan emas melalui CIMB Clicks?

  8.30 pagi hingga 4.59 petang 5.00 petang hingga 11.30 malam
 Had setiap transaksi Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Pembukaan Akaun 1 gram 300 grams 1 gram 200 grams
Beli — Akaun Sendiri 1 gram 300 grams 1 gram 200 grams
Beli — Akaun Pihak Ketiga 1 gram RM30,000* 1 gram 200 gram atau RM5,000* mana-mana yang lebih rendah 
Jual** 1 gram 300 grams 1 gram 200 grams

Had harian untuk semua transaksi dihadkan pada 6,000 gram. Walau bagaimanapun, had maksimum dari 5:00 pm —11:30 pm akan diguna pakai.
 

*Had bersama dengan Pemindahan Dana Pihak Ketiga, GIRO Antara Bank dan Pemindahan Segera (Had Gabungan)
 

**Anda dikehendaki mengekalkan sekurang-kurangnya 1 gram dalam akaun emas