Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah had transaksi untuk FPX?

Untuk akaun perbankan peribadi, had minimum bagi setiap transaksi ialah RM1.00 dan jumlah maksimum yang dikongsikan di antara FPX & DuitNow Online Banking/Wallets adalah terhad sehingga RM50,000 bagi setiap transaksi. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada perubahan atau variasi.