Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Adakah terdapat sebarang peraturan yang perlu saya ikuti apabila saya mengemas kini kata laluan saya?

Sila pastikan kata laluan anda memenuhi kriteria berikut:
 

 • Mempunyai sekurang-kurangnya 8 aksara dan sehingga 20 aksara.

 • Sertakan gabungan huruf besar [contohnya A, B, C], huruf kecil [contohnya a, b, c] dan angka [mis. 1, 2, 3].

 • Sertakan sekurang-kurangnya satu aksara istimewa [contohnya @, #, $,%].

 • Kata laluan mestilah berbeza daripada ID Pengguna CIMB Clicks dan SecureWord.

 • Tidak boleh mengandungi 3 aksara berturut-turut [contohnya xyz atau 123].

 • Tidak boleh sama seperti 3 kata laluan terakhir.