Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah akaun yang boleh saya gunakan sebagai akaun pendebit?

  • Akaun Simpanan/Semasa Konvensional (Ringgit Malaysia)

  • Akaun Semasa Mata Wang Asing (anda hanya boleh debit daripada mata wang penempatan yang sama. Sebagai contoh, Debit AUD untuk menempatkan FCFD AUD)