Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Ketika saya melakukan permintaan stop paper atau resume paper untuk eStatement saya, bilakah ia akan berkuat kuasa?

Tarikh berkuat kuasa adalah pada tarikh kitaran seterusnya bagi penyata anda. Ini terpakai untuk semua kenyataan (Penyata Disatukan dan Kenyataan Tunggal).