Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sekiranya permohonan saya berjaya sebahagiannya, bagaimanakah saya akan menerima bayaran balik untuk bahagian yang belum dilanggan?

CIMB akan menguruskan bayaran balik permohonan anda dengan mengkreditkan jumlah yang berkaitan ke dalam akaun dari mana wang telah didebitkan.