Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Adakah saya boleh mengeluarkan eFD saya sebelum matang?

 1. Untuk penempatan/pembaharuan eFD mulai 1 November 2018 dan seterusnya:
  Tiada faedah akan dibayar untuk sebarang pengeluaran pramatang sebelum selesai tempohnya.

 2. Untuk penempatan/pembaharuan eFD sebelum 1 November 2018:

  i. eFD untuk tempoh 1 hingga 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk sebarang pengeluaran pramatang sebelum selesai tempohnya.

  ii. eFD untuk tempoh 4 bulan dan ke atas
  Sebelum Selesai 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk sebarang pengeluaran pramatang.

  Selepas Selesai 3 bulan
  Bagi sebarang pengeluaran pramatang, separuh daripada faedah pada kadar yang dikontrakkan untuk setiap bulan yang lengkap daripada jumlah pengeluaran akan dibayar.