Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah terdapat had transaksi untuk DuitNow Request?

Untuk DuitNow Request kepada individu, had minimum setiap transaksi ialah RM1.00 dan amaun maksimum adalah had dikongsi antara “To Other CIMB Account & IBG & DuitNow (Account/ID & QR & Request P2P)” sehingga RM50 ,000 setiap transaksi. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada perubahan atau variasi.

 

Untuk DuitNow Request oleh Peruncit, had minimum setiap transaksi ialah RM1.00 dan jumlah maksimum adalah had perkongsian antara “Bill Payment & DuitNow Request (Merchant)” sehingga RM50,000 setiap transaksi. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada perubahan atau variasi.