Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan DuitNow Online Banking/Wallets?

Tidak, semua pelanggan yang menggunakan Aplikasi CIMB OCTO dan/atau Laman Web CIMB Clicks boleh melakukan transaksi DuitNow Online Banking/Wallets.