Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah perbezaan PIN Sementara, PIN Tetap dan PIN Lama?

PIN sementara adalah PIN yang akan dihantar oleh Bank kepada anda sebelum anda boleh menukar kepada PIN 6-digit Kekal. PIN Lama adalah PIN Tetap semasa, sebelum anda menukar kepada PIN Baru.