Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa itu PIN?

PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang dipilih oleh anda untuk membuktikan bahawa anda adalah pemegang kad yang sah. PIN untuk Kad Kredit CIMB Bank/CIMB Islamic yang dikeluarkan di Malaysia terdiri daripada enam digit. PIN anda mesti sentiasa dirahsiakan dan tidak pernah dicatat atau didedahkan di mana sahaja atau kepada sesiapa sahaja.