Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah Pemegang Kad Tambahan melakukan Penukaran PIN di Clicks?

Hanya pemegang kad utama yang boleh melakukan Permintaan PIN dan Penukaran PIN dalam talian. Permintaan PIN Sementara akan dihantar ke nombor telefon bimbit pemegang kad utama.