Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Mengapa saya perlu memilih untuk melakukan transaksi CNP dan/atau transaksi Luar Negara?

Selaras dengan garis panduan Bank Negara Malaysia (BNM), bank dikehendaki menyekat mana-mana pemegang kad Kwik CIMB Bank daripada membuat sebarang transaksi CNP dan/atau transaksi Luar Negara yang tidak disahkan melalui kaedah pengesahan yang kukuh seperti kata laluan dinamik, melainkan pemegang kad telah memilih secara jelas untuk menjalankan transaksi tersebut. Ini adalah untuk melindungi dan menghalang pemegang kad daripada menjadi mangsa transaksi penipuan.