Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah saya memilih masuk untuk melaksanakan transaksi CNP dan/atau transaksi luar negara?

Anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan CIMB kami di +603-6204 7788 untuk aktifkan.