Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa yang berlaku pada transaksi penebusan pelanggan sekiranya Mata Bonus tidak mencukupi?

Permintaan penebusan dengan Mata Bonus yang tidak mencukupi akan dibatalkan secara automatik oleh Bank tanpa merujuk kepada Pelanggan.