Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah akibatnya jika pelanggan gagal menebus Mata Bonus yang diperoleh sebelum tarikh luput?

Semua Mata Bonus yang tidak digunakan atau tidak ditebus akan dilucutkan secara automatik selepas tarikh luput yang berkenaan tanpa pemberitahuan kepada Pelanggan. Pelanggan tidak boleh membawa sebarang mata yang tidak digunakan dan/atau mata terkumpul apabila Mata Bonus telah tamat tempoh. Sebarang permintaan oleh Pelanggan untuk menggunakan mata yang tidak digunakan selepas tarikh luput tidak akan dilayan oleh Bank dan Bank tidak akan bertanggungjawab untuk mengembalikan mata yang telah tamat tempoh atau dilucutkan.