Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah saya boleh menebus Mata Bonus saya?

Ikut prosedur di bawah dan pilih item pilihan anda untuk ditebus:

Log masuk ke CIMB Clicks > Rewards > Bonus Points > Catalogue > Select Category. Anda kemudian akan melihat senarai kotak menu bawah item penebusan yang disusun mengikut kategori.