Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Jika saya berurus niaga dana Harga Hadapan pada 1 Februari 2024, bilakah titik penilaian untuk menentukan NAV transaksi saya?

Bagi Dana tanpa pelaburan asing, penilaian Dana akan dijalankan pada penutupan Bursa Malaysia pada Hari Perniagaan yang sama. Jika permintaan untuk pembelian atau pembelian semula diterima sebelum masa Cut-off 4.00 p.m. pada mana-mana Hari Perniagaan, contohnya, Selasa, maka harga Unit hari Selasa akan dikenakan dan akan dikira selepas jam 5.00 petang. pada hari Selasa. Harga Unit Selasa akan diterbitkan pada hari Rabu (T+1).

 

Bagi Dana dengan pelaburan asing, penilaian Dana akan dijalankan selepas jam 5.00 petang. Hari Perniagaan berikut (T+1) disebabkan zon waktu pasaran asing yang berbeza.

 

Akibatnya, NAV harian Dana akan diterbitkan dua (2) Hari Perniagaan kemudian dan bukannya Hari Perniagaan berikutnya. Jika permohonan untuk pembelian atau pembelian semula diterima oleh Pengurus sebelum masa Cut-off 4.00 p.m. pada mana-mana Hari Perniagaan, contohnya, Selasa, maka harga Unit hari Selasa akan dikenakan dan akan dikira selepas jam 5.00 petang. pada hari Rabu (jika hari Rabu adalah Hari Perniagaan). Harga Unit Selasa akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).