Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah penukaran Harga Sejarah kepada Harga Hadapan mempengaruhi pelaburan ASNB saya yang sedia ada?

Penukaran Harga Sejarah kepada Harga Hadapan ini akan menjejaskan tarikh pemprosesan ASNB untuk NAV/ Unit yang diperuntukkan, yang hanya akan ditunjukkan selepas 2 hingga 3 hari bekerja.

 

Ini tidak akan menjejaskan pegangan unit Pelaburan ASNB sedia ada anda.