Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

 

Berapakah jumlah minimum dan maksimum untuk ASNB?

 

Jenis Transaksi

Jumlah Minimum

Jumlah Maksimum

Langganan

RM1.00

Bergantung kepada faktor berikut:

 

i. Had langganan untuk dana yang layak (ASB & ASB2)

 

ii. Unit dana yang ditawarkan oleh ASNB

 

iii. Had transaksi maksimum ditetapkan setiap hari untuk Clicks ID anda

Pelaburan Permulaan RM10.00