Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Di manakah saya boleh mencari Transaksi Berjadual saya?

Anda boleh menemui 'Scheduled Transaction' di bawah 'Settings'. Anda boleh melihat senarai transaksi yang belum selesai, transaksi yang dibatalkan, serta menyediakan transaksi berjadual yang baru.