Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah Rujukan Penerima?

Rujukan Penerima adalah inisiatif antara bank untuk membenarkan penerima melihat rujukan pembayaran daripada penghantar apabila pemindahan dibuat. Mulai 1 Julai 2013, penerima akan melihat nota ini dalam penyata bank mereka. Ia merupakan medan wajib yang diperkenalkan pada 18 Mei 2013 di CIMB Clicks. Anda boleh memasukkan sehingga 20 aksara apabila anda melakukan pemindahan IBG (tidak terpakai untuk Pemindahan Segera).