Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah pengurangan prinsipal Pinjaman Flexi?

Pengurangan prinsipal Pinjaman Flexi adalah perkhidmatan pembayaran pinjaman yang membolehkan pelanggan melakukan bayaran prinsipal tambahan untuk menikmati penjimatan faedah/keuntungan yang perlu dibayar untuk pinjaman.