Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

 

Apakah definisi Bukan Pemastautin di bawah Kumpulan Dikecualikan?

Bukan Pemastautin di bawah Kumpulan Dikecualikan (Non-Resident Exempted Group) merujuk kepada pelanggan dalam kategori yang dinyatakan di bawah yang mempunyai akaun Ringgit Malaysia dengan CIMB;

(a) Konsulat

(b) Suruhanjaya Tinggi

(c) Kedutaan

(d) Individu yang menyertai Program Malaysia My Second Home (MM2H); atau

(e) Individu yang bekerja atau belajar di Malaysia termasuk pasangan, anak atau ibu bapa individu yang  tinggal di Malaysia