Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

 

Apakah maksud Akaun Luaran?

Akaun Luaran ialah Akaun Ringgit yang dibuka dengan mana-mana institusi kewangan Malaysia -

 

a) yang dimiliki oleh Bukan Pemastautin:

i.   individu;

ii.  secara bersama dengan Bukan Pemastautin yang lain; atau

iii. secara bersama dengan Pemastautin, tidak termasuk:

  • usaha sama di Malaysia;
  • suami dan isteri; atau

 

(b) Pemastautin yang mengendalikan akaun amanah bagi pihak Bukan Pemastautin. Ini ditentukan berdasarkan tempat tinggal penerima.