Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

 

Apakah peraturan yang digunakan untuk Akaun Luaran?

Akaun Luaran tertakluk kepada keperluan, sekatan dan syarat yang ditetapkan dalam Notis Dasar Pertukaran Asing (“Notis FEP”) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”).

 

Pihak Bank boleh meminta bukti dokumen sebagai sebahagian daripada proses usaha wajar Bank untuk memastikan pematuhan Notis FEP.

 

Anda dinasihatkan untuk merujuk kepada Notis FEP penuh dan terkini di laman web Bank Negara www.bnm.gov.my dan cari ‘FEP’.